fbpx

portret gemaakt tijdens de fotografie workshop over natuurlijk licht bij Willie Kers uit Apeldoorn

algemene voorwaarden

De kleine lettertjes

ALGEMENE VOORWAARDEN & DISCLAIMER

 • Op alle foto’s en tekst op deze website en bijbehorende subsites en vormgeving daarvan berust copyright! Deze zijn beschermd onder de Auteurswet, de Databankenwet en andere toepasselijke wetgeving. Niets daarvan mag op geen enkele wijze worden verveelvoudigd, gekopieerd, overgetypt, of aan aan derden ter beschikking gesteld worden of openbaar gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende, Willie Kers (na deze ook te noemen als Willie Kers Photography, GlamourKidz Fotografie & Photorials).
 • De auteursrechten van alle op deze website weergegeven foto’s en teksten berusten uitsluitend bij Willie Kers. Het is niet toegestaan om zonder haar schriftelijke toestemming foto’s van deze site te vermenigvuldigen, kopiëren, verspreiden of publiceren op welke wijze dan ook. Mocht je materiaal willen gebruiken voor welk doel dan ook, dan kan een verzoek worden gestuurd aan mail@williekers.com
 • Bij (her)gebruik is, nadat hier toestemming toe verleent is, de copyright en naamsvermelding van de fotograaf Willie Kers, verplicht!
 • Zonder schriftelijke toestemming van de fotograaf is het niet toegestaan om beeld en/of tekstmateriaal voor commerciële doeleinden te gebruiken! Het is niet toegestaan om beeldmateriaal en teksten, gemaakt door Willie Kers te gebruiken voor geldelijk gewin. Dit betekent dat het niet toegestaan is om foto’s en teksten door haar gemaakt in te sturen of deel te laten nemen aan prijsvragen e.d. waarmee geldprijzen of andere prijzen gewonnen kunnen worden!
 • Willie Kers besteedt de grootst mogelijke zorg aan betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op deze website. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen. Willie Kers is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de op deze website aangeboden informatie, noch voor de schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen, onderbrekingen of fouten in het verstrekken van informatie of diensten door Willie Kers Photography, of anderszins langs elektronische weg.
 • Willie Kers is niet aansprakelijk voor persoonlijke schade of schade aan apparatuur of bezittingen en/of  letsel bij deelname aan een fotoreportage, workshop of opleiding.
 • Willie Kers aanvaardt evenmin de aansprakelijkheid voor eventuele schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens, adviezen of ideeën verstrekt door Willie Kers via deze website. Willie Kers Photography aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.
 • Als de afbeelding niet in opdracht of ten behoeve van de afgebeelde persoon is gemaakt, is het portretrecht beperkt. De afgebeelde persoon kan zich alleen verzetten tegen vermenigvuldiging of openbaarmaking, voor zover die persoon een redelijk belang heeft om zich daartegen te verzetten, zoals dit is omschreven in de Auteurswet 1912.
 • De hier gepubliceerde foto’s kunnen tegen vergoeding worden nabesteld. Afgebeelde personen kunnen géén compensatie verlangen voor publicatie van een foto waarop hij of zij te zien is/zijn. Als er een foto is nabesteld, dan blijft het portretrecht van de de afgebeelde persoon onverwijld gelden: De foto’s mogen slechts voor privédoeleinden gebruikt worden!

WORKSHOPS & OPLEIDING

 • De workshops worden gegeven in Apeldoorn maar een workshop op locatie is ook mogelijk. Ook een groepsworkshop op locatie is mogelijk. Mocht je een workshop op locatie willen organiseren, dan kun je hiervoor contact opnemen.
 • Alle informatie verkregen tijdens een workshop bij Willie Kers Photography, hetzij op beeld, tekst of behandeld materiaal, mag niet verspreid, gekopieerd of gedeeld worden of overgedragen aan derden zonder vooraf schriftelijke toestemming van de eigenaar.
 • De workshops gaan op basis van vooruitbetaling. Je deelname is definitief na ontvangst van betaling.
 • Alle prijzen op de website zijn inclusief b.t.w. tenzij anders vermeld.
 • Reeds gedane betalingen (1 of 2 daagse workshops) worden niet gerestitueerd. Mocht je tijdens een workshop verhinderd zijn, dan staat het je natuurlijk vrij om iemand anders je workshop over te laten nemen. Dit dient minimaal 48 uur voorafgaand aan de workshop per email te worden doorgegeven.
 • Indien de workshop vanwege ziekte van de docent geen doorgang kan vinden op de afgesproken datum. Wordt z.s.m. doch binnen 30 dagen een nieuwe datum voorgesteld. 
 • In geval van overmacht (computervirussen, stakingen, ongebruikelijke weersomstandigheden of overige omstandigheden waardoor nakoming verhinderd of vermoeilijkt is door adviezen of maatregelen getroffen door de (rijks)overheid, zal de workshop of lesdag naar een later moment verplaatst worden.
 • Kun je door omstandigheden niet deelnemen aan de traject van 3 lesdagen of meer, dan is het onder voorbehoud mogelijk om de deelname aan de opleiding/workshop naar een volgend semester/workshop te verplaatsen mits er plekken vrij zijn en deze ingepland staan. Mocht dit niet lukken, dan kan iemand anders je plaats innemen. Voor de opleiding geldt dat dit alleen mogelijk is bij aanvang van de opleiding. Het is niet mogelijk om de plek van de cursist over te laten nemen door een andere deelnemer als de opleiding gestart is. Reeds gemaakte kosten kunnen dan onderling tussen de cursisten verrekend worden. Dit gebeurt zonder tussenkomst van Willie Kers Photography. Voor overname van de opleiding in geval van bovenstaande, dient vooraf toestemming verleent te worden door de docent/fotograaf. Meer informatie over annuleringsregelingen kun je verderop in dit document terugvinden.
 • Aanbieders van fotografieworkshops en/of nabewerkingsworkshops/mentoring, zijn uitgesloten van deelname. De fotograaf/docent behoudt zich het recht je uit te sluiten van deelname. Mocht dit het geval zijn, dan worden reeds betaalde kosten teruggeboekt.
 • Het is niet toegestaan om binnen twee jaar na het volgen van een workshop of opleiding bij of door Willie Kers /Willie Kers Photography, zelf workshops/cursussen/opleidingen aan te bieden m.b.t. fotografie en editing, hetzij op locatie of online, tenzij schriftelijk overeen gekomen met Willie Kers.
 • Het is niet toegestaan om trainingen e.d. aan te bieden onder dezelfde naam of namen die een verwijzing naar naar deze training suggereren als de trainingen die Willie Kers Photography aanbiedt.
 • Het is niet toegestaan om beelden/foto’s gemaakt tijdens de workshops, training of opleiding gegeven door Willie Kers Photography te gebruiken als reclame en/of promotiemateriaal, geldelijk gewin en wedstrijden. Ook niet als deze beelden door de een cursist gebruikt zijn. Uitzondering hierop is het plaatsen op Social Media mits er duidelijk en uitdrukkelijk vermeldt wordt dat de foto gemaakt is tijdens een training bij Willie Kers Photography. Tevens dient Willie Kers hier (schriftelijk) toestemming voor te geven.
 • Mocht je niet kunnen op de afgesproken datum, zit ons Hollandse weer niet mee tijdens een workshop of is er sprake van overmacht door de fotograaf, dan wordt op korte termijn een andere datum ingepland.
 • Door deel te nemen aan een workshop, de opleiding of een fotosessie, ga je akkoord met de op deze pagina vermelde voorwaarden en de algemene voorwaarden van de Dupho.

ANNULERINGSREGELING:

 • Afmelden kan uitsluitend schriftelijk.
 • 1 of 2 daagse workshops.
  Bij het reserveren van een mentorsessie (online of 1 dag offline) of een losse workshop van max. 2 dagen, zijn de boekingen definitief en wordt het bedrag niet gerestitueerd. Wel is het mogelijk om in bijzondere situaties je plek over te dragen aan iemand anders. Ook bij een No-Show tijdens de lesdag wordt het bedrag van de cursus niet gerestitueerd.
 • Trainingen/opleidingen van 3 lessen of meer.
  Bij afmelding tot 1 maand (30 dagen) voor de start van de workshop of training krijgt je het volledige bedrag terug, met aftrek van de administratiekosten. Bij annulering tussen 30 tot 14 dagen voor start van je training wordt er 50% van het cursusgeld in rekening gebracht. Bij annulering vanaf 14 dagen vóór je (eerste) lesdag,  wordt 100% van het deelname geld in rekening gebracht. Bij een No-Show wordt ook het hele cursusgeld in rekening gebracht.
  Mocht je door onvoorziene omstandigheden niet deel kunnen nemen, dan mag je zelf voor vervangen zorgen mits de cursist aan wie de cursus overgedragen wordt, voldoet aan de voorwaarden voor deelname. Geef dit wel van-te-voren schriftelijk aan.
 • Voor de langere trainingen van 3 lesdagen of meer, is het in overleg mogelijk om dezelfde training op het later moment te volgen. Dit is afhankelijk van het aanbod van dezelfde training en op basis van de groepsgrootte.

TOT SLOT

Al mijn workshops heb ik met hard werken, grote toewijding en vooral veel plezier voorbereid. Ik heb heel veel tijd besteed om ze te schrijven tot goede, begrijpbare en bruikbare workshops.
Als docent én fotograaf wil ik je graag dat je de dingen goed aanleert. Goed lesgeven vraagt namelijk andere kwaliteiten dan alleen kunnen fotograferen!

Wellicht nogmaals ten overvloede: op al het materiaal, teksten, foto’s en voorbeelden die gebruikt worden tijdens de workshops, de facebookgroep én in het aangeleverde materiaal, berust copyright!

Ik ga ervan uit dat je mijn harde werken en toewijding respecteert en dit dan ook niet kopieert en/of doorgeeft aan derden, op welke manier dan ook, zonder schriftelijke toestemming van mij, Willie Kers – GlamourKidz Fotografie. Bij elke inbreuk van auteursrecht/copyright waar van-te-voren geen schriftelijke en uitdrukkelijke toestemming is verleend, worden juridische stappen ondernomen.

Op alle rechtsbetrekkingen van Willie Kers Photography  zijn de Algemene Voorwaarden van DuPho van toepassing. De tekst van deze voorwaarden kunt je hier vinden. Toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden van de wederpartij wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.”

All images & content © Willie Kers – Willie Kers Photography  2009-2021

Disclaimer