fbpx

Algemene voorwaarden

slide2-1

 

ALGEMEEN

 • Op alle foto’s en tekst op deze website en bijbehorende subsites en vormgeving daarvan berust copyright! Deze zijn beschermd onder de Auteurswet, de Databankenwet en andere toepasselijke wetgeving. Niets daarvan mag op geen enkele wijze worden verveelvoudigd, gekopieerd, overgetypt, of aan aan derden ter beschikking gesteld worden of openbaar gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende, Willie Kers – GlamourKidz Fotografie.
 • De auteursrechten van alle op deze website weergegeven foto’s en teksten berusten uitsluitend bij Willie Kers. Het is niet toegestaan om zonder haar schriftelijke toestemming foto’s van deze site te vermenigvuldigen, verspreiden of publiceren op welke wijze dan ook. Mocht je materiaal willen gebruiken voor welk doel dan ook, dan kan een verzoek worden gestuurd aan info@glamourkidz.nl
 • Bij (her)gebruik is, nadat hier toestemming toe verleent is, de copyright en naamsvermelding van de fotograaf Willie Kers, verplicht!
 • Zonder schriftelijke toestemming van de fotograaf is het niet toegestaan om beeld en/of tekstmateriaal voor commerciële doeleinden te gebruiken! Het is niet toegestaan om beeldmateriaal, gemaakt door Willie Kers-GlamourKidz Fotografie te gebruiken voor geldelijk gewin. Dit betekent dat het niet toegestaan is om foto’s door haar gemaakt in te sturen of deel te laten nemen aan prijsvragen e.d. waarmee geldprijzen of andere prijzen gewonnen kunnen worden!
 • GlamourKidz fotografie besteedt de grootst mogelijke zorg aan betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op deze website. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen. GlamourKidz fotografie is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de op deze website aangeboden informatie, noch voor de schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen, onderbrekingen of fouten in het verstrekken van informatie of diensten door GlamourKidz fotografie, of anderszins langs elektronische weg.
 • GlamourKidz fotografie aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor eventuele schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens, adviezen of ideeën verstrekt door GlamourKidz fotografie via deze website. GlamourKidz fotografie aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.
 • Als de afbeelding niet in opdracht of ten behoeve van de afgebeelde persoon is gemaakt, is het portretrecht beperkt. De afgebeelde persoon kan zich alleen verzetten tegen vermenigvuldiging of openbaarmaking, voor zover die persoon een redelijk belang heeft om zich daartegen te verzetten, zoals dit is omschreven in de Auteurswet 1912.
 • De hier gepubliceerde foto’s kunnen tegen vergoeding worden nabesteld. Afgebeelde personen kunnen géén compensatie verlangen voor publicatie van een foto waarop hij of zij te zien is/zijn. Als er een foto is nabesteld, dan blijft het portretrecht van de de afgebeelde persoon onverwijld gelden: De foto’s mogen slechts voor privédoeleinden gebruikt worden!

WORKSHOPS, OPLEIDING & BETALING

 • De workshops worden gegeven in Apeldoorn maar een workshop op locatie is ook mogelijk. Ook een groepsworkshop op locatie is mogelijk. Mocht je een workshop op locatie willen organiseren, neem dan even contact met mij op.
 • Alle informatie verkregen tijdens een workshop bij Willie Kers – GlamourKidz fotografie, hetzij op beeld, tekst of behandeld materiaal, mag niet verspreid of gedeeld worden of overgedragen aan derden zonder vooraf schriftelijke toestemming van de eigenaar.
 • De workshops gaan op basis van vooruitbetaling. Je deelname is definitief na ontvangst van betaling.
 • Alle prijzen op de website zijn inclusief b.t.w. tenzij anders vermeld.
 • Reeds gedane betalingen worden niet gerestitueerd. Reserveringen zijn definitief. Mocht je tijdens een workshop verhinderd zijn, dan staat het je natuurlijk vrij om iemand anders je workshop over te laten nemen. Dit dient minimaal 48 uur voorafgaand aan de workshop per email te worden doorgegeven.
 • Kun je door omstandigheden niet deelnemen aan de opleiding dan is het mogelijk om de deelname aan de opleiding naar een volgend semester te verplaatsen. Mocht dit niet lukken, dan kan iemand anders je plaats innemen, mits dit bij aanvang aan de opleiding gebeurt. De reeds gemaakte kosten kunnen dan onderling verrekend worden. Dit gebeurt zonder tussenkomst van GlamourKidz Fotografie. Hiertoe dient voorafgaand wel toestemming te worden gevraagd aan de docent/fotograaf.
 • Aanbieders van fotografieworkshops en/of nabewerkingsworkshops/mentoring, zijn uitgesloten van deelname. De fotograaf/docent behoudt zich het recht je uit te sluiten van deelname. Mocht dit het geval zijn, dan worden reeds betaalde kosten teruggeboekt.
 • Het is niet toegestaan om binnen twee jaar na het volgen van een workshop of opleiding bij of door Willie Kers van GlamourKidz fotografie, zelf workshops/cursussen/opleidingen aan te bieden m.b.t. fotografie en editing, hetzij op locatie of online.
 • Mocht je niet kunnen op de afgesproken datum of zit ons Hollandse weer niet mee tijdens de Golden Hour workshop, dan plannen we op korte termijn een andere afspraak in.
 • Door deel te nemen aan een workshop, de opleiding of een fotosessie, ga je akkoord met de op deze pagina vermelde voorwaarden.

TOT SLOT

Al mijn workshops heb ik met hard werken, grote toewijding en vooral veel plezier voorbereid. Ik heb heel veel tijd besteed om ze te schrijven tot goede, begrijpbare en bruikbare workshops.
Als docent én fotograaf wil ik je graag dat je de dingen goed aanleert. Goed lesgeven vraagt namelijk andere kwaliteiten dan alleen kunnen fotograferen!

Wellicht nogmaals ten overvloede: op al het materiaal, foto’s en voorbeelden die gebruikt worden tijdens de workshops, de facebookgroep én in het aangeleverde materiaal, berust copyright!
Ik ga ervan uit dat je mijn harde werken en toewijding respecteert en dit dan ook niet gebruikt en/of doorgeeft aan derden, op welke manier dan ook, zonder schriftelijke toestemming van mij, Willie Kers – GlamourKidz Fotografie.

Op alle rechtsbetrekkingen van Willie Kers – GlamourKidz Fotografie zijn de Algemene Voorwaarden van DuPho van toepassing. De tekst van deze voorwaarden kunt u hier vinden. Toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden van de wederpartij wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.”

 

All images & content © Willie Kers – GlamourKidz Fotografie 2009-2016